financieel

Een interessante en goedkope autoverzekering afsluiten doe je zo!

Voor de autoverzekering geldt dat ze één van de weinige verzekeringen is die in Nederland is terug te vinden op de lijst met wettelijk verplichte verzekeringen. Uiteraard geldt deze verplichting wel uitsluitend voor mensen die daadwerkelijk eigenaar zijn van een voertuig en deze in het Nederlandse verkeer willen brengen. Het verplicht moeten afsluiten van een autoverzekering brengt in de praktijk uiteraard een bepaald prijskaartje met zich mee. De premie die hiervoor moet worden betaald is voor veel mensen een beetje een doorn in het oog. Het kan gelukkig ook anders. Wist je bijvoorbeeld dat het ook mogelijk is om een echt goedkope autoverzekering af te sluiten? Daarvoor kan je rekening houden met de interessante tips die je aantreft hieronder op deze pagina.

De WA-verzekering als echt goedkope autoverzekering

De meest goedkope autoverzekering die je op de markt aantreft is de zogenaamde WA-verzekering. Het is ook deze verzekering die als enige van alle opties daadwerkelijk bij wet is verplicht. Voor dit type autoverzekering geldt dat ze slechts over één enkele dekking beschikt. Het betreft hier dan specifiek de dekking tegenover derden. Wanneer er een ongeval wordt veroorzaakt zal er altijd door de expert worden gecontroleerd welke van de betrokken partijen verantwoordelijk is voor het ongeval in kwestie. Wanneer deze wordt achterhaald zal het deze partij zijn die verantwoordelijk zal zijn voor het vergoeden van de kosten. Het is hiervoor dat de WA-dekking wordt afgesloten.

Het feit dat er alleen maar een dekking wordt aangeboden voor de schade aan derden zorgt er in de praktijk voor dat dit type van autoverzekering de voordeligste is van alle opties op de markt. Voor mensen die slechts een eerder beperkt budget voor handen hebben voor hun autoverzekering is dit dan ook sowieso altijd één van de meest in het oog springende mogelijkheden.

Waarom sluit niet iedereen dan gewoon een WA-verzekering af?

Als de WA-verzekering dan toch veruit de meest goedkope autoverzekering is op de markt, waarom kiest niet elke (potentiële) verzekeringnemer er dan gewoon voor om dit type verzekering af te sluiten? Zeer eenvoudig. Zoals hierboven reeds aangehaald is het namelijk in de praktijk zo dat de WA-verzekering enkel en alleen een dekking voor schade aan derden voorziet. Deze beperkte dekking zorgt ervoor dat mensen met bijvoorbeeld een duur voertuig doorgaans niet geneigd zijn om enkel en alleen de WA-verzekering af te sluiten. De schade die mogelijks kan optreden aan de eigen auto wordt dan immers op geen enkele manier verzekert. In dat geval gaat de voorkeur dan ook vooral uit naar bijvoorbeeld de WA+ beperkt of de WA+ volledige cascoverzekeringen.

Een goedkope autoverzekering afsluiten? Deze tips kunnen je helpen!

Het afsluiten van de WA-verzekering zorgt er dus in de praktijk voor dat je sowieso beschikt over een echt goedkope autoverzekering. Zoals reeds aangegeven zorgt de beperkte dekking er evenwel voor dat niet iedereen hier (geheel terecht) even grote fan van is. Gelukkig ben je niet verplicht om te kiezen voor deze verzekering en zijn er op de markt ook nog heel wat andere exemplaren terug te vinden die het overwegen waard zijn. Wanneer je de kostprijs van jouw autoverzekering graag tot een minimum wil kunnen beperken kunnen ook deze tips je daar zeker bij helpen.

1.) Let op het type auto die je aankoopt

Een goedkope autoverzekering afsluiten behoort in de praktijk niet zomaar voor iedereen tot de mogelijkheden. Daar kunnen verschillende redenen voor aan de basis liggen. Eén van deze redenen heeft betrekking tot het soort voertuig waarover je beschikt. Er wordt bij het toekennen van een autoverzekering immers uiteraard altijd grondig gekeken naar de specificaties van de auto in kwestie. Daarbij wordt er niet alleen rekening gehouden met het vermogen van het voertuig, maar wordt er eveneens aandacht besteed aan het feit of er bijvoorbeeld sprake is van een cabrio of niet. Dit niet in het minst omdat de bescherming van de bestuurder wanneer je met het dak open rijdt een stuk beperkter is dan wanneer je gewoon met een gesloten dak zou rijden. Heb je gekozen voor een auto met een groot vermogen zoals een sportwagen? Dan is de kans zeer groot dat je nooit echt één van de goedkoopste autoverzekeringen op de markt zal kunnen afsluiten.

2.) Zorg voor een gunstig schadeverleden

De mate waarin je al dan niet een goedkope autoverzekering zal kunnen afsluiten wordt in de praktijk ook sterk beïnvloed door het schadeverleden waar je als bestuurder over beschikt. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat je eens betrokken raakt in een ongeval. Wanneer dat het geval is zal een expert uitkomen welke van alle betrokken partijen verantwoordelijk is voor het ontstaan van het ongeval. Is dat één van de derde partijen en dus niet jijzelf? In dat geval zal dit geen directe impact hebben op jouw verzekering en de premie die je daarvoor dient te betalen.

Wanneer er sprake is van verwijtbare schade wordt het natuurlijk al snel een ander verhaal. In dat geval zal de verzekeraar jou aanzien als de schuldige waardoor het risico van de verzekering zal stijgen. In het bijzonder wanneer er zich verschillende keren een schadegeval voordoet kan dat na verloop van tijd een sterk negatieve invloed hebben op de verzekeringspremie die je moet betalen.

3.) Autoverzekeringen vergelijken is altijd van cruciaal belang

Wil je graag een echt interessante, maar tegelijkertijd toch ook goedkope autoverzekering kunnen afsluiten? Dan zal je tot de conclusie komen dat het uitvoeren van een vergelijking altijd een absolute vereiste is. Alleen door het uitvoeren van een dergelijke vergelijking is het immers in de praktijk mogelijk om te achterhalen welke verschillende autoverzekeringen er allemaal worden aangeboden door de diverse verzekeraars op de markt. Het uitvoeren van een vergelijking is mogelijk op twee verschillende manieren. We maken hierbij een onderscheid tussen:

  1. Op de website van de verzekeraar waar je een beroep op wenst te doen;
  2. Op een objectieve vergelijkingssite;

Het wordt in de praktijk zeer sterk aangeraden om gebruik te maken van deze laatste optie. Op deze manier zal je namelijk kunnen vaststellen dat je pas echt een goed beeld zal krijgen van de verschillende autoverzekeringen die er worden aangeboden op de markt. Op deze manier wordt het uiteraard ook vrij eenvoudig om er het meest voordelige exemplaar tussenuit te kunnen halen. Denk hierbij aan de website van Diks.nl.