Uncategorized

WOZ-waarde voor woningen verlagen

Wozwaardespecialist.nl is een onderneming die zich bezighoudt met het voeren van procedures in het kader van de Wet WOZ met als doel een WOZ-waarde te verlagen. Ze zijn gespecialiseerd in deze procedures en hebben een slagingspercentage van ongeveer 75%! Wanneer u zich heeft aangemeld op de website, wordt u voorzien van een professioneel en gratis advies over uw WOZ-waarde. Wanneer deze door uw gemeente te hoog is vastgesteld, zullen ze voor u een bezwaarprocedure starten. Aanmelden kost slechts een paar minuten!

Bezwaarprocedure WOZ online afhandelen

Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u rustig achterover leunen. Wessels WOZ-diensten neemt namelijk de gehele procedure gratis van u over. U krijgt een gratis advies, uw zaak wordt uiterst zorgvuldig behandeld en u wordt van alle stappen tijdens de procedure op de hoogte gehouden. De gehele procedure wordt voor u verzorgd op basis van een no cure – no pay overeenkomst. Verliezen wij de zaak, dan is dat ons risico en hoeft u niets te betalen. Wordt de zaak gewonnen? Dan is de gemeente wettelijk verplicht om al uw proceskosten te betalen.

  • Stap 1: Aanmelden: U meldt zich aan op de website van een partner van wozwaardespecialist.nl. U kunt ons ook telefonisch en schriftelijk benaderen (gratis Antwoordnummer). Doet u het zo snel mogelijk na ontvangst van de beschikking in verband met de bezwaartermijn van zes weken.
  • Stap 2: Online dossier: U kunt uw persoonsgegevens en de relevante gegevens die u van de gemeente heeft ontvangen (van het taxatieverslag en de WOZ-beschikking) online invoeren. Deze methode zorgt voor de snelste verwerkingstijd. Desnoods kunt u de stukken naar ons sturen.
  • Stap 3: Quick Scan: Nadat u zich via de website heeft aangemeld en de relevante gegevens van uw object(en) en uw persoonsgegevens heeft ingevoerd zal automatisch een opdracht voor een Quick Scan van de WOZ-waarde uitgezet worden bij een door ons geselecteerde taxateur in uw buurt. De opdrachtbevestiging zal u tevens per mail toegezonden worden.
  • Stap 4: Beoordeling bezwaar: Indien uit de beoordeling van de Quickscan blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld ontvangt hiervan een email met daarin in elk geval opgenomen een machtigingsformulier en een opdrachtovereenkomst. Deze dient u vervolgens in te vullen en gezamenlijk met een kopie van de WOZ-beschikking en eventueel het taxatieverslag van de gemeente aan ons op te sturen. Het taxatieverslag kunt u in veel gevallen online opvragen bij uw gemeente met gebruikmaking van uw DigiD inlogcode. Voor het opsturen van de stukken kunt u gebruik maken van het kosteloze antwoordnummer. Na ontvangst van de stukken starten wij namens u de bezwaarprocedure. Gezien de zes weken termijn voor het indienen van een bezwaarschrift dient dit snel te gebeuren. Via uw inloggegevens (die u zelf aanmaakt bij aanmelding op de website) kunt de status van uw bezwaarschrift bijhouden. Indien noodzakelijk treden wij met u in overleg alvorens wij het bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Indien blijkt dat de WOZ-waarde juist is vastgesteld ontvangt u hiervan eveneens een email en adviseren wij u geen bezwaarprocedure te starten.
  • Stap 5: Uitspraak bezwaar: Bij ontvangst van de uitspraak van de gemeente stellen wij u hiervan meteen op de hoogte, met uw inloggegevens houdt u online bij wat de status is van uw bezwaar. Mocht u ontevreden zijn met de uitspraak van de gemeente dan kunnen wij tegen deze uitspraak bij de Rechtbank in beroep gaan. Ook de beroepsprocedure voor de waardering onroerende zaken voeren wij kosteloos voor u!