Uncategorized

WOZ waarde Groningen

Ieder jaar krijg je een brief op de mat van de gemeente Groningen. Hierin staat de nieuwe vastgestelde WOZ waarde Groningen voor dat jaar. Vaak zijn mensen van mening dat de beslissing van de gemeente niet klopt en dat de vastgestelde WOZ waarde voor hun woning te hoog is. 

Wat is WOZ?

De afkorting WOZ staat voor Wet (waardering) Onroerende Zaken. De vastgestelde WOZ waarde Groningen laat de geschatte marktwaarde van de woning zien op 1 januari van het voorgaande jaar. Toch hangt er meer af van de vastgestelde WOZ waarde Groningen. De WOZ-waarde Groningen die vastgesteld is voor jouw woning of bedrijfspand, bepaalt namelijk ook de hoogte van de belastingen en de gemeentelijke heffingen. Hieronder vallen de waterschapsbelasting, vermogensbelasting, roerenderuimtebelasting, inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting (OZB).

Waar vind ik de WOZ-waarde?

Je kunt er op verschillende manieren achter komen wat de vastgestelde WOZ waarde is voor jouw woning. Als eerste kun je de website bezoeken van het WOZ waardeloket. Zij beschikken over de gegevens van de gemeente met betrekking tot de WOZ waardes. Daarnaast kun je met je DigiD inloggen bij ‘Mijn Overheid’. Aan je DigiD zijn jouw persoonlijke gegevens gekoppeld. Door in te loggen met je DigiD laat de website van ‘Mijn Overheid’ jouw persoonlijke gegevens zien, waaronder dus de WOZ waarde Groningen van jouw woning. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je de waarde van de WOZ wilt weten en nog wat persoonlijk contact wil zodat je hier wat vragen over kunt stellen. Wanneer dit het geval is kun je contact opnemen met de gemeente Groningen. Zij kunnen jou de vastgestelde WOZ-waarde Groningen van jouw woning vertellen en eventuele vragen beantwoorden.

Niet eens met de hoogte van de WOZ Waarde Groningen?

In Nederland is maar liefst 30% van de mensen het niet eens met de vastgestelde WOZ waarde Groningen voor hun woning. Hoewel het mogelijk is om in bezwaar te gaan tegen deze beslissing van de gemeente, blijkt dat dit toch maar door weinig mensen wordt gedaan. Er zijn meerdere redenen te noemen waarom er niet in bezwaar wordt gegaan bij de gemeente Groningen.

Te laat

De eerste reden is dat veel mensen helaas te laat in bezwaar gaan tegen de vastgestelde WOZ-waarde Groningen. Wanneer je in bezwaar wilt gaan tegen de beslissing van de gemeente, moet dit snel gebeuren. Een bezwaarschrift wordt namelijk alleen in behandeling genomen door de gemeente Groningen, wanneer het bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van het ontvangen van de beschikking wordt ingediend. Wanneer het bezwaar na deze termijn van zes weken wordt ingediend, neemt de gemeente Groningen het bezwaarschrift niet meer in behandeling. 

Te moeilijk

Daarnaast zien veel mensen op tegen de procedure voor het in bezwaar gaan. Vaak vinden zij de procedure omslachtig en ingewikkeld. Ook zijn zij bang dat er veel tijd in gaat zitten. Wanneer dit het geval is kun je hulp vragen. Er zijn verschillende gespecialiseerde bureaus die kunnen ondersteunen tijdens deze procedure en die kunnen helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift.

Geen nut

Als laatste denken mensen vaak dat het geen nut heeft om in bezwaar te gaan tegen de beslissing van de gemeente. Toch blijkt dat het merendeel van de bezwaarschriften door de gemeente als gegrond wordt verklaard. De WOZ waarde wordt dan verlaagd en ook de kosten voor de belastingen en gemeentelijke heffingen zal omlaag worden bijgesteld. In bezwaar gaan tegen de vastgestelde WOZ waarde Groningen is dus zeker aan te raden. Zorg er dan dus wel voor dat je op tijd in bezwaar gaat en dat je eventuele hulp ook snel inschakelt.